نمايشگاه تخصصي صنايع و محصولات بهداشتي ،آرايشي

شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام

جهت آشنایی با شرایط ثبت نام فرم رامطالعه نمایید

جزئیات
تعهدنامه و تایید طرح غرفه سازی

تعهدنامه و تایید طرح غرفه سازی

این فرم توسط مشارکت کننده ومهندس ناظر تکمیل می گردد

جزئیات
پلان نمایشگاه

پلان نمایشگاه

محل غرفه مشارکت کنندگان

جزئیات

شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

تلفن ثابت : 5-32618001-031

نمایشگاه های داخلی
کارشناس ناظرثبت نام :خانم شکری زادهتلفن ثابت : 32614642-031 شماره همراه: 09134632319

Back To Top