نمايشگاه تخصصي صنايع و محصولات بهداشتي ،آرايشي

شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام

جهت آشنایی با شرایط ثبت نام فرم رامطالعه نمایید

جزئیات
تعهدنامه و تایید طرح غرفه سازی

تعهدنامه و تایید طرح غرفه سازی

این فرم توسط مشارکت کننده ومهندس ناظر تکمیل می گردد

جزئیات
پلان نمایشگاه

پلان نمایشگاه

محل غرفه مشارکت کنندگان

جزئیات

شرکت مهراس پیشگام صدرا
مسئول ثبت نام:خانم بیرگانی

تلفن ثابت:32683041-031 تلفن همراه:09138094368

نمایشگاه های داخلی
کارشناس ناظرثبت نام :خانم رفسنجانیتلفن ثابت : شماره همراه: 09134632313

Back To Top